יקי בן חיים מגדל העמק

כניסה למצע

תשתיות

נלחם עבורכם מול גופי המים ונדאג לפתרונות הוגנים.

פתרון שעוני המים וחיוב כספים מיותרים מהתושבים.

מציאת מקורות תקציביים ממשרדי ממשלה עבור שיקום שכונות.

בניית גני שעשועים חדשים ומוצללים.

נגישות ודרכים ללא מכשולים הם צורך בסיסי לבעלי מוגבליות ולדור הוותיק.

חידוש מדרכות, דרכי הליכה ונגישות. הסרת מכשולים ותיקון מפגעים.

עיבוי הצמחייה בעיר, העצים והמרחבים הירוקים. תרבות צומח והצללה של העיר בעידן חם. 

עיבוי הצמחייה והעצים בעיר. עיר ירוקה ומוצלת.

מיפוי וטיפול
במבנים מסוכנים

כתוכנית חירום. נדאג לטפל בכל המבנים המסוכנים בעיר.

חיזוק מבנים ועידוד תוכניות ממשלה לפינוי בינוי, תמ״א והקמה של תוכניות שיפור דיור.

תשתיות העיר דורשות טיפול עקבי וקבוע. בנוסף עלינו לדאוג לבטיחות ולמרחבים בטוחים עבור האזרח. התשתיות הם הסביבה שבה האזרחים נעים וחיים את חיייהם, התשתיות הם אמצעים יום יומיים כגון מים, חשמל, דרכים, שירותי חירום ועוד. הצוותים בעירייה צריכים לבצע פעולות תחזוקה והתחדשות תוך כדי ניטור ובדיקה מתמדת של התשתיות בעיר. דיווח ופתרון בעיות.. אני כראש עיר אקח אחריות על כל נושא התשתיות ואדאג לבצע שיונויים בשיטות העבודה, חיודשים טכנולוגים ובטיחותיים.