יקי בן חיים מגדל העמק

כניסה למצע

דור הוותיקים

שילוב מרכזי צעירים, סטודנטים, עמותות בתוכנית קשר בין וותיקים וצעירים

תיקצוב תוכניות חיבור ועזרה הדדית בין הדור הצעיר לדור הוותיק. הפגת הבדידות ועזרה יום יומית.

ייעול והרחבת מרכזי הרווחה בעיר. גיוס והפעלת תוכניות מתנדבים לאיתור מקרים קשים. 

עזרה ממוקדת לאוכלוסיה מבוגרת וערירית. תמיכה כלכלית בכפתורי מצוקה, שינוע לטיפולים רפואים.

עכשיו הגיע הזמן שלנו להעניק להם הנאה ונחת. 

תרבות, אומנות, הופעות, שמחה, טיולים, הרצאות ונחת לוותיקי העיר. הגדלת תקציבי פעילות לדור הוותיק בעיר.

הגיל השלישי מלא בידע ונסיון מהחיים. שילוב פונקציונלי של הדור הוותיק בקהילה  מעניק חיוניות והמשך מחזור החיים. 

תעסוקה והתנדבות לגילאי הגיל השלישי. מרכז הוותיקים ירכז עבור הוותיקים מקומות להתנדבות ותעסוקה בקהילה.

מרכז למבקרים, גאוות העיר, זהות והכרת תודה. 

מרכז ״דורות״ סיפור העיר. לגאוות הדור הוותיק בעיר. מרכז מידע היסטורי חדשני המציג באופן ויזואלי מרשים את תולדות העיר ודור מייסדי מגדל העמק.
את