יקי בן חיים מגדל העמק

כניסה למצע

ביטחון
לתושבים

ביטחון

  • מעורבות מוגברת של תחנת המשטרה וכוחות השיטור בעיר בקהילה.
  • סיורי ביטחון בעיר 24/7 בליווי כח משטרה ותגובה מהירה לארועים.
  • מיגור תופעות הפשע וטיפול עיקש ונוקשה בשיתוף משטרת ישראל ומשרד המשפטים.
  • הגדלת תדירות מחסומי הביקורת למטרת ההרתעה בעיר. ניטור תנועה פנימה.

בטחון ושקט נפשי לכל התושבים

שיפור מערך הביטחון בעיר כיחידה נפרדת.

סיור ושיטור קהילתי מקצועי זמין 24/7 .

הרחבת שיתוף הפעולה וסינכרון מלא עם משטרת ישראל.

הפעלת יד קשה כנגד אלימות ואיומים על אזרחי העיר מכל גורם מאיים.

מיגור הפשע ואלימות.

שמירה על כבודו של התושב, משפחתו וקניינו. 

סביבה שקטה ומרחבים מוגנים.

תוכניות חינוך והעשרה למניעת אלימות והדרדרות לעולם הפשע.

תוכניות חינוך בשיתוף משטרת ישראל למניעת אלימות, בריונות ופשע.

חירום והגנה

חידוש מערך החירום ומוכנות לאסונות.

היערכות העיר לכל מקרה חירום, מקרה לאומני, אסונות טבע, מחסור, מגיפות ונזקים.

הרגשת ביטחון וסביבה נעימה הם עקרונות היסוד לאיכות חייים ושקט נפשי. ללא בסיס זה גידול הדור הבא בעירנו לא יאפשר לנו חינוך ודוגמה לעתיד. על כן, אנו נשים דגש על מיגור כל פעולות אלימות בעיר. אלימות מכל סוג. נשתף פעולה עם המשרד לביטחון פנים ונבצע כל שידרש על מנת לעקור את החולי מהשורש.