יקי בן חיים מגדל העמק

כניסה למצע

תחבורה

חנייה לתושבי העיר, בכל העיר בסכום שנתי סמלי.

ההתייחסות לכל הצרכים של תושבי העיר. 

הקמת חניון נוסף למשאיות וכלי רכב כבדים בתחומי אזורי התעשייה.

פיקוח ועצירת עברייני תנועה ברחבות העיר.
סיורים ובדיקת רכבי ספורט לא תקניים.

לא רק בשנת בחירות

שיקום כבישים וריבוד דרכים בעיר על ידי תוכנית סדורה ועקבית לפתרון מפגעים מייידי במהלך כל השנה.

ניצול תשתיות ושינוי ייעוד

הרחבת הכבישים באזורי התעשייה והפיכתם לאזורי תעשייה מודרנים ומתקדמים

מציאת מקורות תקציביים ממשרדי ממשלה עבור שיקום שכונות.

הפעלת אוטובוסים חשמליים ושקטים.

פיקוח שעות פינוי האשפה ועבודות משאיות שלא יפריעו למנוחת התושבים.

נגישות ודרכים ללא מכשולים הם צורך בסיסי לבעלי מוגבליות ולדור הוותיק.

חידוש מדרכות, דרכי הליכה ונגישות. הסרת מכשולים ותיקון מפגעים.

עיבוי הצמחייה בעיר, העצים והמרחבים הירוקים. תרבות צומח והצללה של העיר בעידן חם. 

הוספת דרכי גישה לקווי התחבורה הציבורית.

תחבורה יוצרת חופש תמועה לתושבי העיר. תחבורה תקינה, זמינה ונעימה היא אמצעי הכרחי לניהול עיר בריאה. התחבורה הציבורים משרתת אוכלוסיות מסויימות ברוב זמני היום והשבוע, על כן גם להם מגיע נוחות, זמינות ונסיעה נעימה. למשפחות ולתושבי העיר המחזיקים ברכבים פרטיים לאיסוף חוגים, פיזור לגנים ובתיי ספר, ביקור אצל הסבא והסבתא, אנו מבינים את הצורך ועלינו למצוא דרכים להקל עליכם להתנייד בעיר במהירות ובבטחיות. נושא החנייה בתשלום סמלי שנתי יקל על רוב המשפחות בעיר. הוספת אזורי חנייה, הוספת קווים ציבורים, תיקון מפגעים בטיחותיים הם חלק מהנושאים השוטפים בעיר העתידית שלנו.