יקי בן חיים מגדל העמק

כניסה למצע

חלוקת תקציבים

תיעדוף תקציבים לרווחה וסעד לאוכלוסיות החלשות בעיר. 

הגדלת תקציב אגף הרווחה

הגדלת תקציב אגף חזות העיר וקליטת עובדים נוספים

תוספות של מקורות חינוך והעשרה מעמותות וקרנות בחו״ל. 

הגדלת תקציבי החינוך והבאת תוכניות חינוך מהפכניות

ליווי צמוד ורכישה של אמצעים לאיכות חיים טובה יותר עבור וותיקי העיר. 

הקצאת משאבים ותקציבים לאוכלוסיית הגימלאים בעיר

שמירהה על הדור הצעיר תתאפשר ע״י הקצאת משאבים להשארת הצעירים בעיר. 

הפניית משאבים למען צעירים וסטודנטים

מתקדממים עוד שלב קדימה עם הקהילה בעיר. 

הקמת בית מורשת לעדה האתיופית ומינוי נציג מטעם העדה.

שימור תרבות הקהילה הרוסית והאוקראינית בעיר

מופעי תרבות ואירועי אומנות לקהילה. כנסי העשרה והרצאות.

הקצאת רכזים והענקת עזרה ליווי לעולים חדשים, תמיכה וליווי של אוכלוסיה מהגיל השלישי.

על מנת לספק את הצרכים של כלל תושבי העיר, עלינו לדאוג לחלוקה שווה של משאבים לכולם. אך לא די בזאת. כראש עיר מחובתי למצוא צמקורות מימון יצירתיים מעבר לתקציבים השוטפים. אדאג לגייס תקציבי ממשלה, תרומות, ומשאבים מכל מקור לטובת הגדלת התקציבים בעיר לכלל המחלקות, המגזרים, והתושבים בעיר.