יקי בן חיים מגדל העמק

כניסה למצע

חינוך

זה בסיסי לדאוג וחשוב להיות רגועים

חקיקת חוק עזר עירוני חוק "הפיקוח על מעונות יום לגיל הרך"

מינוי מפקחת מטעם הרשות על כל מעונות הגיל הרך בעיר.

הגדלת כוח אדם הוא מהלך בלתי נמנע. 

הוספת סייעת בגני ילדים עם למעלה מ 30 ילדים.

בר ביצוע. עלות סבירה תועלת עצומה

רישות גני העירייה ומעונות היום במצלמות אבטחה.

ניטור ובדיקה על ידי האנשים שידאגו לילדים שלנו. 

הקמת יחידת פיקוח מטעם הרשות שכל תפקידה התראה, הרתעה ובדיקה של מעונות היום והגנים.

ילדים ונוער

הקטנת כיתות הלימוד ל 25 תלמידים בכיתה.

פתיחת בית ספר תיכון נוסף לקיים.

יסוד | חטיבה | תיכון | תנועות נוער | ספורט | מערכות ניתוח הישגים | מורות מורים יסודי | עזרה לבעלי לקויות למידה 

  • השקעה בבתי הספר ובחינוך עם ניתוח הישגים, הצבת יעדים שנתיים לשיפור ועמידה בהם.
  • פתיחת כיתות מוקטנות ייעודית לבעלי לקויות למידה ובעלי צרכים מיוחדים בבתי הספר בעיר.
  • פתיחת בית ספר תיכון נוסף לקיים.
  • פתיחת בית ספר תיכון ממלכתי דתי.
  • הקטנת כיתות הלימוד ל 25 תלמידים בכיתה.
  • הגדלת אחוזי הזכאים לבגרות.
  • תכנון ובניית גני ילדים חדישים ומתקדמים בהתאם לצרכי התושבים והאוכלוסיות השונות.
  • טיפוח, התקנה ותחזוקה של מתקנים וחצרות בתי הספר וגני הילדים בהתאם לדרישות החוק.
  • עידוד ותמיכה מוניציפאלית בתנועות הנוער השונות.
  • השקעה בחינוך הבלתי פורמאלי.

מערכת חינוך טובה מקבלת עדיפות בהנהגה מקומית. בשורה התחתונה מדובר על מלחמה של תקציבים. עמידה מול משרדי ממשלה, ניתוב כספים לכוח אדם, הצטיידות, מתקנים, מבנים ועוד... תפקידה של העיר להעניק לדור העתיד סביבת לימוד חדשנית, נגישה, בטוחה ואיכותית. מערכת חינוך עם יסודות של ערכים הומונים וראייה אל מעבר לאופק בהקניית השכלה טכנולוגיות, פיתוח, והטמעת מקצועות עתירי ידע.