יקי בן חיים מגדל העמק

כניסה למצע

עסקים
ותעסוקה

העיר שלכם היא המשאב לפרנסה

עידוד פתיחת עסקים מקומיים ע"י מענקים והלוואות בערבות העירייה.

מתן תמיכה מוניציפאלית וליווי מקצועי להקמה וטיפוח עסקים קטנים.

הכוונה מקצועית בתהליך קבלת רשיונות עסק.

תעסוקה ומשיכת הון אנושי לעיר. 

משיכה של חברות תעשייה ופיתוח לאזורי התעשייה בעיר על ידי מענקים, הטבות מיסוי והקלה בתהליכים בירוקרטים.

תנועה כלכלית לתוך העיר. 

עידוד רשתות צרכנות ומותגים לפתיחת עסקים בעיר. מעודד תנועה כלכלית.

מרכזי שירות לאזרח מושכים קהלים שונים 

פתיחת נציגיות של משרדים ממשלתיים ושירות לתושב בעיר ובמרכזים מסחריים.

הקלה לעסקים

אנו נטיב עם בעלי העסקים בעיר בכל דרך אפשרית לשגשוג והצלחה.

שיתופי פעולה לקידום ופרסום שירותים בעיר. הסרת מכשולים ופיתוח.

העסקים בעיר משרתים את תושבי העיר ומעניקים תנועה כלכלית. כעירייה אנו אמורים לראות בהם הנציגים שלנו מול התושבים. כל עסק הןא מרכז קטן.

עסקים הם מנוע צמיחה בכל עיר, הם מקור לתעסוקה, הם נותני שירות והם בני עירנו. כעירייה אנו אמורים לשמר ולטפח את העסקים בעיר. מהמכולת ועד חברה המעסיקה מאות עובדים. הם מבטיחים את פרנסת תושבי העיר ומשתמשים בשאר שירותי העיר. אני רואה בעסקים נציגים ישירים של העירייה. עסק שטוב לו בעיר ומשגשג ידאג גם לפרגן לעירייה. וזו המטרה. אם טוב להם, טוב לנו ולכם.